Sisteme Audio Si Lumini

Producatori
Parteneri
Plata In Rate Lateral
Mai multe informatii

Cum cumpar

Politica cookies

INTRODUCERE

Acest website folose?te cookie-uri proprii ?i de la ter?i pentru a furniza vizitatorilor o experien?a mult mai buna de navigare ?i servicii adaptate nevoilor ?i interesului fiecaruia.

Aceasta politica privind fi?ierele cookies se aplica tuturor utilizatorilor paginii de internet e-contruc?ii.ro. Informa?iile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea ?i administrarea cookie-urilor în contextul navigarii utilizatorilor pe aceasta pagina de internet.

Aceasta politica se completeaza cu politica noiz.ro cu privire la protec?ia datelor personale, pe care o pute?i gasi pe site ?i deasemenea cu Termenii ?i Condi?iile site-ului, pe care va încurajam sa le citi?i, acestea incluzând informa?ii suplimentare utile, inclusiv cu privire la responsabilul noiz.ro pentru protec?ia datelor personale, toate scopurile prelucrarilor de date de catre noiz.ro, drepturile dumneavoastra, precum ?i excep?iile ?i limitele acestora etc.

Protec?ia corespunzatoare a datelor cu caracter personal este un obiectiv important pentru noiz.ro. Dorin?a noastra este sa fim cât mai clari ?i transparen?i cu privire la abordarea noiz.ro în materie.

 

LEGISLA?IE

Pentru a respecta cerin?ele stabilite conform Directivei (UE) 2002/58/EC („Directiva E-Privacy”) ?i a Regulamentului (UE)2016/679 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracterpersonal ?i privind libera circula?ie a acestor date ?i de abrogare a Directivei 95/46/CE(„Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obliga?ia de a administra încondi?ii de siguran?a ?i numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care dvs. ni lefurniza?i prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR ?i a Directivei E-Privacy.

 Tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consim?amântul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.Regulamentul GDPR ne obliga, în primul rând, sa oferim posibilitatea ca utilizatorul sa-?i exprime sau, dupa caz, sa-?i retraga oricând consim?amântul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, sa rectifice con?inutul datelor cu caracter personal sau sa solicite transferul datelor cu caracter personal catre un alt operator, iar, în al doilea rând, sa informam utilizatorul despre con?inutul cookie-urilor utilizate de site-ul nostru, ce categorii de date personale ale utilizatorului sunt prelucrate de cookie-urile noastre, ce facem cu informa?iile ob?inute de cookie- uri ?i unde stocam respectivele informa?ii, oferirea unui nivel de securitate ridicat asuprainforma?iilor colectate de cookie-uri, posibilitatea utilizatorului de a bloca oricând rularea oricaruisau a tuturor cookie-urilor de site-ul nostru, precum ?i ?tergerea informa?iilor colectate de cookie-uri.

Pentru mai multe detalii privind con?inutul acestor norme juridice, va rugam sa accesa?i urmatoarele link-uri:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32002L0058

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

CE ESTE UN COOKIE?

 Un cookie este un fi?ier de mici dimensiuni, în general alcatuit din litere ?i cifre, care este descarcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tableta, etc), atunci când utilizatorul acceseaza un anumit site web.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) ?i este complet “pasiv” (nu con?ine programe software, viru?i sau spyware ?i nu poate accesa informa?iile de pe hard drive-ul utilizatorului).

 Un cookie este format din 2 par?i: numele ?i con?inutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existen?a a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

 Cookie-urile în sine nu solicita informa?ii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate ?i, în cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

 Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

 1. Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pâna când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe re?ele de socializare).
 2. Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (?i, în general, depinde de durata de via?a prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ ?i pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de ter?i) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât sa fie livrata publicitate cât mai relevanta pentru utilizatori.

 

LA CE SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE?

Cookie-urile pot asigura o interac?iune mai rapida ?i mai usoara între utilizatori ?i site-urile web. Spre exemplu, în momentul autentificarii unui utilizator pe un anumit site web, datele de autentificare sunt stocate într-un cookie; ulterior, utilizatorul poate accesa respectivul site fara sa fie nevoie sa se autentifice din nou.

În alte cazuri, cookie-urile pot fi utilizate pentru stocarea de informa?ii referitoare la activita?ile desfa?urate de utilizator pe o anumita pagina web, astfel încat acesta sa î?i poata relua ulor respectivele activita?i la o accesare ulterioara a site-ului. Cookie-urile spun serverului ce pagini trebuie sa arate utilizatorului, astfel încat acesta sa nu fie nevoit sa î?i aminteasca acest lucru sau sa navigheze întregul site de la început. Astfel, cookie-urile pot fi asimilate unor „semne de carte” care îi spun utilizatorului exact unde a ramas în cadrul unui site web.

 În mod similar, cookie-urile pot stoca informa?ii referitoare la produsele comandate de catre utilizator pe un site de comer? electronic, facând astfel posibil conceptul de „co? de cumparaturi”.

 De asemenea, cookie-urile pot oferi site-urilor web posibilitatea de a monitoriza activita?ile online ale utilizatorilor ?i de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite în scopuri de marketing.

 Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele ?i serviciile agreate de catre un utilizator, aceste informa?îi servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate catre respectivul utilizator.

 

CE AVANTAJE PREZINTA COOKIE-URILE?

 Un cookie con?ine informa?ii care fac legatura între un web-browser (utilizatorul) ?i un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informa?ia deja stocata ?i reac?iona în consecin?a. Cookie-urile asigura userilor o experien?a placuta de navigare ?i sus?în eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferin?ele în materie de confiden?ialitate online, op?iunile privind limba site-ului, co?uri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

 

 CUM SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE DE CATRE ACEST SITE?

 O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting
 • Cookie-uri de înregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
 • Cookie-uri de performan?a a website-ului
 • Alte cookie-uri ale ter?elor par?i

 

CARE ESTE DURATA DE VIA?A A UNUI COOKIE?

 Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de via?a a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasit website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setarilor browserului.

 

CE SUNT COOKIE-URILE PLASATE DE TERTI?

 Anumite sec?iuni de con?inut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor ter?e par?i/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste ter?e par?i pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului ?i ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii ter?i trebuie sa respecte, de asemenea, legea în vigoare ?i politicile de confiden?ialitate ale de?înatorului site-ului.

 Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmari succesul unei aplicatii sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De exemplu, când distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe un site, acea retea sociala va înregistra activitatea dvs.

 

COOKIE-URI FLASH

 Daca utilizatorul are Adobe Flash instalat pe calculator, mici fi?iere pot fi stocate în memoria respectivului calculator de catre site-uri web care con?in elemente Flash (cum ar fi clipuri video). Aceste fi?iere sunt cunoscute sub numele de „local shared objects” sau „cookie-uri flash” ?i pot fi utilizate pentru acelea?i scopuri ca ?i cookie-urile obi?nuite.

 Atunci când cookie-urile obi?nuite sunt ?terse prin intermediul func?iilor unui browser, cookie-urile flash nu sunt afectate. Astfel, un site web care utilizeaza cookie-uri flash poate sa recunoasca un utilizator cu ocazia unei noi vizite, daca datele specifice cookie-urilor ?terse au fost re?inute ?i într-un cookie flash.

 Întrucât cookie-urile flash nu sunt stocate în calculatorul utilizatorului în aceea?i maniera în care sunt stocate cele obi?nuite, ele sunt mai dificil de identificat ?i de ?ters. Bancile ?i site-urile de natura financiara folosesc astfel de cookie-uri tocmai pentru acest motiv. Pentru ca sunt dificil de identificat, aceste cookie-uri sunt stocate în calculatoarele utilizatorilor pentru a permite autentificarea utilizatorilor ?i a preveni fraudele, deoarece eventualii infractori pot de?ine numele de utilizator ?i parola pentru autentificare, dar nu au acces la calculatorul utilizatorului. Astfel, cookie- urile ac?ioneaza ca un al doilea nivel de autentificare, pe lânga numele de utilizator ?i parola.

 

 COOKIE-URI DE PERFORMAN?A

 Acest tip de cookie re?ine preferin?ele utilizatorului pe acest site, a?a încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

 Exemple: setarile volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

 

COOKIE-URI PENTRU ANALIZA VIZITATORILOR

 De fiecare data când un utilizator viziteaza un site, softul de analytics furnizat de o ter?a parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie spune daca a?i mai vizitat acest site pâna acum. Browserul va semnala daca ave?i acest cookie, iar daca nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care viziteaza site-ul ?i cât de des o fac.

Atât timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Daca este înregistrat se pot cunoa?te, de asemenea, detaliile furnizate, cum ar fi adresa de e-mail ?i username-ul – acestea fiind supuse confiden?ialita?ii, conform prevederilor legisla?iei în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

 

 COOKIE-URI PENTRU ÎNREGISTRARE

 Atunci când va înregistra?i pe un site, se genereaza un cookie care anun?a daca sunte?i înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a  arata contul cu care sunte?i îngregistrat ?i daca ave?i permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, se permite sa se asocieze orice comentariu postat pe site cu username-ul dvs. Daca nu a?i selectat “pastreaza-ma înregistrat”, acest cookie se va ?terge automat când ve?i închide browserul sau calculatorul.

 

 COOKIE-URI PENTRU GEOTARGETTING

 Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabile?te din ce ?ara proveni?i. Este complet anonim ?i este folosit doar pentru a targeta con?inutul – chiar ?i atunci când vizitatorul este pe pagina  în limba româna sau în alta limba, se va primi aceea?i reclama.

 

 CE TIP DE INFORMATII SUNT STOCATE SI ACCESATE PRIN INTERMEDIUL COOKIE-URILOR?

 Cookie-urile pastreaza informatii într-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pâna când cookie-ul expira sau este sters.

Cookie-ul stocheaza informatii importante care îmbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii în care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor în cosul de cumparaturi).

 

DE CE SUNT COOKIE-URILE IMPORTANTE PENTRU INTERNET?

Cookie-urile reprezinta punctul central al func?ionarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experien?e de navigare prietenoase ?i adaptata preferin?elor ?i intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamna ca nu ve?i mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea ?ine cont de preferin?ele ?i interesele dvs, eviden?iate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuin?ari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – re?inerea parolelor.
 • Limitarea frecven?ei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afi?ari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Re?inerea filtrelor de protec?ie a copiilor privind con?inutul pe Internet (op?iuni family mode, func?ii de safe search).
 • Con?inut ?i servicii adaptate preferin?elor utilizatorului – categorii de produse ?i servicii.
 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 • Masurarea, optimizarea ?i caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de con?inut este vizualizat ?i modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a îmbunata?i site-urile în beneficiul userilor.

 

SECURITATE ?I PROBLEME LEGATE DE CONFIDEN?IALITATE

Cookie-urile NU sunt viru?i! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din buca?i de cod, a?a ca nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. În consecin?a, nu se pot duplica sau replica pe alte re?ele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste func?ii, nu pot fi considerate viru?i.

Cookie-urile pot fi totu?i folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informa?ii despre preferin?ele ?i istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât ?i pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt con?tiente de acest fapt ?i în mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi ?terse în cadrul procedurilor de ?tergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setari de confiden?ialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate ?i ?tergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

 

SFATURI PENTRU O NAVIGARE SIGURA ?I RESPONSABILA, BAZATA PE COOKIES

Datorita flexibilita?ii lor ?i a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri ?i cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite ?i utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo ?i altele.

Iata câteva sfaturi care va pot asigura ca naviga?i fara griji însa cu ajutorul cookieurilor:

 • Particulariza?i-va setarile browserului în ceea ce prive?te cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securita?ii utilizarii cookie-urilor.
 • Daca nu va deranjeaza cookie-urile ?i sunte?i singura persoana care utilizeaza computerul, pute?i seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare ?i al datelor personale de acces.
 • Daca împar?i?i accesul la calculator, pute?i lua în considerare setarea browserului pentru a ?terge datele individuale de navigare de fiecare data când închide?i browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri ?i de a ?terge orice informa?ie de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
 • Instala?i-va ?i updata?i-va constant aplica?ii antispyware.

Multe dintre aplica?iile de detectare ?i prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilita?ile browserului sau saa descarce software periculos.

Asigura?i-va ca ave?i browserul mereu updatat.

Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni ?i nu pot fi evitate daca dori?i sa va bucura?i de acces pe cele mai bune ?i cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau interna?ionale. Cu o în?elegere clara a modului lor de operare ?i a beneficiilor pe care le aduc, pute?i lua masurile necesare de securitate astel încat sa pute?i naviga cu încredere pe internet.

Dezactivarea ?i refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat ?i folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamna ca nu ve?i mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau po?i seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu e?ti înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula în “op?uni” sau în meniul de “preferin?e” al browserului tau.

Pentru a în?elege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel pute?i folosi op?iunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
Cookie settings în Internet Explorer
Cookie settings în Firefox
Cookie settings în Chrome
Cookie settings în Safari

Pentru setarile cookie-urilor generate de ter?i, pu?eti consulta ?i site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

 

ALTE MODURI DE A ?TERGE, BLOCA SAU DEZACTIVA COOKIES

 1. Prin intermediul Ads settings. Po?i sa renun?i la cookies de la ter?i din Google Analytics

https://adssettings.google.com

Daca nu ai un cont Google, po?i dezactiva cookie-urile din Google Analytics prin instalarea extensiei pusa la dispozi?iei de Google pentru browser aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 1. Prin serverele de anun?uri participante. Po?i sa renun?i la cookies de direc?ionare pe baza de interese setate, prin urmatoarele pagini de internet, alimentate de Digital Advertising Alliance:

http://youradchoices.com

http://optout.aboutads.info

 1. Po?i schimba setarile dispozitivului tau mobil daca nu dore?ti sa vezi anun?uri pe baza de interese setate.

IMPORTANT: daca decizi sa blochezi cookies pe care le-am setat pe Platforma noastra, este posibil sa nu po?i accesa toate sau o parte din serviciile noastre, de exemplu, este posibil sa nu po?i salva setari personalizate, cum ar fi informa?ii de autentificare.

 

LINKURI UTILE

Pentru mai multe infroma?ii despre cookie-uri ?i la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

IAB România pune la dispozitie urmatorul site pentru a oferi mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/

 

Contact

Pentru mai multe informa?ii despre Politica Cookie-uri sau orice alte întrebari, ne pute?i contacta la adresa de email : contact@noiz.ro

Back